CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coherent transmission channels as 4d rotations

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Signal Processing in Photonic Communications, SPPCom 2015; Omni Parker HouseBoston; United States; 27 June 2015 through 1 July 2015 p. SpM3E.2. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present and discuss a real four-dimensional (4d) channel model for coherent links, and compare it with the more conventional complex two-dimensional (Jones matrix) model.Denna post skapades 2015-09-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 222634

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur