CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydraulic loadings of large Swedish WWTPs - key performance indicators and consequences

Ann Mattsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Britt-Marie Wilén (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Michael Cimbritz ; I'Ons David
12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of large Wastewater Treatment Plants, Sept 6-9, Prague p. 269-271. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Hydraulic loading; performance indicators; process capacityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 222604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur