CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hedging, boosting and language appeals: preachers exploring the epistemic continuum

Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Academy of Homiletics 2015 Annual Meeting, Nashville, TN, USA, 3-5 December (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-09-16.
CPL Pubid: 222601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Språkstudier
Filosofi, etik och religion
Religionsvetenskap

Chalmers infrastruktur