CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmesystem med luftvärmare och radiatorer - Utformningens inverkan på systemets känslighet

Anders Trüschel (Institutionen för installationsteknik)
: Fjärrvärmeföreningen, 2002.
[Rapport]

Nyckelord: hydronic heating, radiator system, air heater, heating coil, valve group, shunt group, water return temperature, room temperature, thermal power output, controllability, P-band, deviationsDenna post skapades 2006-09-05.
CPL Pubid: 22255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur