CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pollen Allergen Concentrations in a Pre-school Building and a Day-care Centre

Uve Matson (Institutionen för installationsteknik) ; Magdalena Kvernes (Institutionen för installationsteknik) ; Lars Ekberg (Institutionen för installationsteknik)
Proceedings of the Indoor Air 2002 Conference (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-05. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 22254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur