CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Komfortkyla

Torbjörn Lindholm (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]

Nyckelord: compendium, air-conditioning, comfort, cooling, VIN091Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 22253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik KK2003:02