CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaporativa och sorptiva luftbehandlingsanläggningar - Underlag för projektering

Torbjörn Lindholm (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 114 s.
[Rapport]

Nyckelord: evaporative, sorptive, guideline, design, air-conditioning system, coolingDenna post skapades 2006-09-05. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 22252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik 64:2002