CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

När ventilationen skall tjäna allergikern

Magdalena Kvernes (Institutionen för installationsteknik) ; Lars Ekberg (Institutionen för installationsteknik)
Miljöforskning för ett uthålligt samhälle 3, p. 16-17. (2002)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-09-05. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 22251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur