CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regular Energetics at Conjugated Electrolyte/Electrode Modifier for Organic Electronics and their Implications on Design Rules

Q. Y. Bao ; X. J. Liu ; Ergang Wang (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; J. F. Fang ; F. Gao ; S. Braun ; M. Fahlman
Advanced Materials Interfaces (2196-7350). Vol. 2 (2015), 12,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: conjugated electrolyte, electrode modifier, energetics, organic electronicsDenna post skapades 2015-09-15. Senast ändrad 2016-01-28.
CPL Pubid: 222507

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


SUstainable Novel FLexible Organic Watts Efficiently Reliable (SUNFLOWER) (EC/FP7/287594)