CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extrusion processing of high amylose potato starch materials

Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Carbohydrate Polymers Vol. 65 (2006), p. 441-446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: starch, extrusion, thermoplastic starch, amyloseDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 22250

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur