CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recycling of Antimony and Zinc from Metal Oxide Varistors (MOVs)

CHARACTERIZATION, LEACHING, PURIFICATION, AND HIGH TEMPERATURE STUDIES

Toni Gutknecht (Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: recycling, antimony, zinc, metal oxide varistor, leaching, cementation, direct reduction, carbothermal reduction, hydrometallurgyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-15. Senast ändrad 2015-09-28.
CPL Pubid: 222481

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning

Ämnesområden

Produktion
Separationsmetoder
Elektrokemi
Kinetik
Processkemi
Metallurgisk processteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-09-25
Tid: 10:15
Lokal: seminarium 10:an, Kemigården 4
Opponent: Anders Hellman