CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and Evaluation of Antenna-Integrated Down-Converters for THz Applications

Yu Yan (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2015-09-15.
CPL Pubid: 222467