CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing food waste through coordination of logistics activities - the perspective of wholesalers

Kristina Liljestrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the 20th Annual Logistics Research Network Conference (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Food waste, logistics activities and coordination mechanismsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-15. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 222450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur