CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 3rd International Symposium on Future Active Safety Technology Toward zero traffic accidents

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Balazs Kulcsar (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik)
(2015)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-14. Senast ändrad 2015-09-14.
CPL Pubid: 222422