CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 3rd International Symposium on Future Active Safety Technology Toward zero traffic accidents

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Balazs Kulcsar (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
(2015)
[Bok, med redaktör]

Proceedings of the 3rd International Symposium on Future Active Safety Technology Toward zero traffic accidents, hold in Göteborg, Sweden, 9-11 September, 2015.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-14. Senast ändrad 2017-06-30.
CPL Pubid: 222422

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Robotteknik och automation
Signalbehandling
Datorsystem
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur