CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New computational framework for analysing of short-time withstand current effects in switchgear design

Shailendra Singh (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Pavel Novak ; Jaroslav Snajdr ; Reino Hauck
23rd International Conference on Electricity Distribution (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-09-13. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 222362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur