CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral element benchmark simulations of natural convection in two-dimensional cavities

T. Gjesdal ; C. E. Wasberg ; B. Anders Pettersson-Reif (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern)
Int. J. Num. Methods Fluids Vol. 50 (2006), 11, p. 1297-1319.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 22236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur