CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbitrary Steady-State Solutions with the K-epsilon model

C. L. Rumsey ; B. Anders Pettersson-Reif (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern) ; T. B. Gatksi
AIAA J. Vol. 44 (2006), 7, p. 1586 – 1592.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 22235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur