CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Group analysis, DNS and modelling of turbulent channel flow with streamwise rotation

M. Oberlack ; W. Cabot ; B. Anders Pettersson-Reif (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern) ; T. Weller
J. Fluid Mech Vol. 562 (2006), p. 383-403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 22234

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur