CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decreased eGFR as a Risk Factor for Heart Failure in 13 781 Individuals With Type 1 Diabetes.

Daniel Vestberg ; Annika Rosengren ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Soffia Gudbjörnsdottir ; Börje Haraldsson ; Ann-Marie Svensson ; Marcus Lind
Journal of diabetes science and technology (1932-2968). Vol. 10 (2016), 1, p. 131-136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Impaired renal function is a well-known risk factor of cardiovascular disease, but its relation to heart failure in individuals with type 1 diabetes has been sparsely studied. The aim of our study was to quantify the risk increase for development of heart failure with decreasing kidney function in individuals with type 1 diabetes.

Nyckelord: Hjärtsvikt, eGFR, Typ 1 DiabetesDenna post skapades 2015-09-11. Senast ändrad 2016-03-17.
CPL Pubid: 222336

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Klinisk medicin
Diabetologi
Kardiovaskulär medicin

Chalmers infrastruktur