CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the behaviour of two-equation models in non-equilibrium homogeneous turbulence

B. Anders Pettersson-Reif (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern) ; T. B. Gatski ; C. L. Rumsey
Phys. Fluids 18, No. 6 (065108; 15 pages) Vol. 18 (2006), 6, p. 065109-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 22233

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur