CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hyperthermia treatment of deep seated tumours using time reversal cavities

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
ESHO 2006 - Book of Abstracts (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: hyperthermia, time reversal, beam formingDenna post skapades 2006-08-23.
CPL Pubid: 22230

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur