CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ERCOFTAC Bulletin

T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
11th ERCOFTAC Workshop on Refined Turbulence Modelling Vol. 69 (2006), p. 28-34.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur