CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar - resultat från provningar

Fredrik Karlsson (Institutionen för installationsteknik ; Extern) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Borås : SP Swedish National Testing and Research Institute, 2002. - 130 s.
[Rapport]

Nyckelord: heat pump, control, optimization, literature, survey


SP-arbetsrapport 2003:15Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur