CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar

Fredrik Karlsson (Institutionen för installationsteknik ; Extern) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
1:a eff-Sys-dagen p. 4. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: heat pump, integrated, capacity, control, optimize, inverter, speed-controlDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur