CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy efficiency in the meat processing industry: opportunities for process integration

Anna Fritzson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 71 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: process integration, heat pinch analysis, food processing, slaughter and meat processing, shaftwork, heat recovery, heat pump, combined heat and power


Also part of series "SIK-rapport"(issn 0436-2071); no 738, 2005Denna post skapades 2006-08-23. Senast ändrad 2008-04-03.
CPL Pubid: 22199

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Energy Conservation in the Food Industry Using Process Integration - Methodologies and Case Study


Examination

Datum: 2005-09-19
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Publication - Department of Heat & Power Technology, Chalmers University of Technology 2005:09