CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of Harmonised European Accident Data Accident Databases for Roadside Infrastructure

Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the 1st European Road Congress (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Accident data, roadside safety, indepthDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur