CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Road Infrastructure on Accident Rate

Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Sarbaz Othman (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Gunnar Lannér (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; K Suhonen ; M Kelkka ; J., Valtonen
Proceedings of the International Conference on Road Safety and Simulation (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Accident rate, Road characteristics, safety, Road RoughnessDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur