CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EVERSAFE - Overview of Battery Safety and Safe Handling of Damaged Electric Vehicles

Marcus Wisch ; Julien Ott ; Mattias Boljen ; Michael Abert ; S Weixler ; Bruno Augusto ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the Fire In Vehicles Conference (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Battery Safety, Crashworthiness, Fire, RescueDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Elektrokemi
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur