CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Vehicle Design for Adaptive Front Structure

Bengt Pipkorn (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
International Conference on Crashworthiness (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Simulation, Adaptive Structures, SafetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur