CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FIMCAR – Frontal Impact and Compatibility Assessment Research: How to test self and partner protection

Heiko Johannsen ; Thorsten Adolph ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mervyn Edwards ; Ignacio Lazaro ; Ton Versmissen
Proccedings of the Transportation Research Arena (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Compatibility, Test, SafetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221973