CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Compatibility Assessments for Full Width and Offset Frontal Impact Test Procedures in FIMCAR

Heiko Johannsen ; Thorsten Adolph ; Holger Schwedhelm ; Ignacio Lazaro ; Ton Versmissen ; Mervyn Edwards ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
International Conference on Crashworthiness (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Compatibility, Test, SafetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221972