CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Car-Car Testing to Establish Compatibility Characteristics

Peter Sandqvist ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Anders Kling ; Linus Wågström (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Pascal Delannoy ; Ignacio Lazaro ; Heiko Johannsen
International Conference on Crashworthiness (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Compatibility, Test, SafetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur