CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlation of Vehicle and Roadside Crash Test Injury Criteria

Douglas Gabauer ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the 19th Technical Conference of Enhanced Safety of Vehicles (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Injuury, ASI, TestDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05. Senast ändrad 2015-09-05.
CPL Pubid: 221969

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)