CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Passenger Vehicle Crash Test Procedure Developments in the VC-Compat Project

Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mervyn Edwards
Proceedings of the 19th Technical Conference of Enhanced Safety of Vehicles (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Vehicle Safety, Compatibility, TestingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05.
CPL Pubid: 221968

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur