CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Road Characteristics on Road Safety

Sarbaz Othman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the 21st Technical Conference of Enhanced Safety of Vehicles (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Road Safety, Curves, AccidentsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 221966

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur