CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FIMCAR - Frontal Impact and Compatibility Assessment Research: Strategy and First Results for Future Frontal impact Assessment

Heiko Johannsen ; Thorsten Adolph ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Ignacio Lazaro ; Mervyn Edwards ; Ton Versmissen
Proceedings of the 22 Technical Conference of Enhanced Safety of Vehicles (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-05. Senast ändrad 2015-09-05.
CPL Pubid: 221965

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur