CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of environmental performance of air-conditioning systems and decision making at the design stage

Katarina Heikkilä (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik ; Extern)
17th Conference Air-conditioning and Venitilation / p. 505. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 22196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur