CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pathway of dephosphorylation of myo-inositol hexakisphosphate by phytate-degrading enzymes of legume seeds

Ralf Greiner ; Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agricultural and Food Chemistry (0021-8561). Vol. 50 (2002), 23, p. 6865-6870.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-04.
CPL Pubid: 221930

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper
Bioteknologi med applikationer på växter och djur

Chalmers infrastruktur