CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stereospecificity of myo-inositol hexakisphosphate dephosphorylation by a phytate-degrading enzyme of Escherichia coli

Ralf Greiner ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Biotechnology (0168-1656). Vol. 84 (2000), p. 53-62.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-04.
CPL Pubid: 221929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper
Bioteknologi med applikationer på växter och djur

Chalmers infrastruktur