CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Idnetification of properties of a phytate-degrading enzyme from barley (Hordeum vulgare)

Ralf Greiner ; Karl-Dieter Jany ; Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Cereal Science (0733-5210). Vol. 31 (1999), p. 127-139.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-04.
CPL Pubid: 221928

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur