CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purification and charaterization of a phytate-degrading enzyme from germinated oat

Ralf Greiner ; Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of the Science of Food and Agriculture (0022-5142). Vol. 79 (1999), p. 1453-1460.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-04.
CPL Pubid: 221927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur