CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of the bioavailability of iron and phosphorus in cereals using a dynamic in vitro gastrointestinal model

Marie Larsson (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Mans Minekus ; Robert Havenaar
Journal of the Science of Food and Agriculture (0022-5142). Vol. 74 (1997), p. 99-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: iron bioavailablity, in vitro gastrointestinal model, phytate, phytaseDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-04. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 221923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur