CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of demand-information quality on supply chain planning

Mattias Gustavsson (Institutionen för logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport)
Presented at the second International workshop on Supply Chain Management and Information Systems, Hong Kong, PRC. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2219

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur