CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies on human serum high-density lipoproteins (HDL). IV. Isolation of lipoprotein families after incubation of HDL

Sven-Olof Olofsson ; A. Gustafson ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (0036-5513). Vol. 35 (1975), p. 363-371.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221866

 

Institutioner (Chalmers)

Medicinska institutionen (1900-1990)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi

Chalmers infrastruktur