CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. IV. Effect of digestive enzymes on the viscosity of starch-based weaning foods

A Karlsson ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Tropical Pediatrics (0142-6338). Vol. 28 (1982), p. 230-234.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur