CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. III. Studies of malted flour from Ragi, Sorghum and Green gram

B Brandtzaeg ; N.G. Malleshi ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; H.S.B. Desikachar ; O Mellander
Journal of Tropical Pediatrics (0142-6338). Vol. 27 (1981), p. 185-189.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur