CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. II. Consistency as related to dietary bulk - a model study

Å Hellström ; Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi och biovetenskap ; Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; A Karlsson ; B Ljungqvist ; O Mellander ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Tropical Pediatrics (0142-6338). Vol. 27 (1981), p. 127-135.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221863

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur