CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poly-unsaturated fatty acids in hyperlipoproteinemia. II. Administration of essential phospholipids in hyper-triglyceridemia

Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; A Gustafson ; R Ohlson
Nutrition & Metabolism (1743-7075). Vol. 17 (1974), p. 338-346.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur