CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

. Plasma amino acid response to single test meals in humans. II. Healthy young adults given synthetic amino acid mixtures

B Ljungqvist ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; V.R. Young
Research in experimental medicine (0300-9130). Vol. 174 (1978), p. 13-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur